Hibridiniai šilumos siurbliai

Jei jūsų dujinis katilas jau atitarnavo, bei jūs ieškote sprendimo kaip šildytis pigiau, tai šis sprendimas būtent jums. Vietoje seno dujinio katilo montuojamas hibridinis šilumos siurblys hibridas. Tai dujinis katilas + oras vanduo šilumos siurblys viename.

Hibridinio šilumos siurblio konstrukcija

Hibridinis šildymo siurblys suderina oro-vandens šildymo siurblį su energiją taupančią garus kondensuojanti dujinė technologija. Vidinis įrenginys, kurį sudaro garus kondensuojantis dujinis katilas ir vidinė šildymo siurblio
dalis, paprastai užima ne daugiau vietos, nei įprastinis dujinis katilas. Hibridinis šildymo siurblys, pasižymintis 25–80 °C srauto temperatūra, tinka bet kokio tipo pastatui.

Dujinio hibridinio šildymo siurblio optimalų energijos efektyvumą užtikrina du lygiagrečiai veikiantys režimai ir alternatyvus eksploatavimas. Šildymo siurblys yra suaktyvinamas kiek įmanoma ilgesnei trukmei arba abu
prietaisai veikia vienu metu. Dujinis katilas naudojamas tik tuomet, kai jo tikrai reikia, t. y. kai reikalinga aukšta
temperatūra. Dėl to dujinis hibridinis šildymo siurblys visuomet ir bet kokiu veikimo režimu užtikrina didžiausią
efektyvumą.

Hibridiniai šilumos siurbliai

Veikia tik šilumos siurblys

Kada šilumos siurblio naudingumo koeficientas yra pakankamai aukštas , kad taupyti vartotojo kaštus hibridinis šilumos siurblys veiks tik šilumos siurblio rėžimu (į valdymo pultą yra suvedamos preliminarios elektros energijos ir dujų kainos. Hibridinis šilumos siurblys priklausomai nuo šilumos poreikio, užduotos vandens temperatūros pats išskaičiuoja šilumos siurblio naudingumo koeficientą ir pasirenka šilumos siurblio rėžimą.

Hibridinis veikimo principas

Kada šilumos siurblio naudingo veikimo koeficientas COP yra mažesnis už “lūžio” naudingumo koeficientą, bivalentinė šildymo sistema įsijungia tik “katilo” šildymo rėžimu. Tai vienintelis atvejis kada hibridinis šilumos siurblys atskiria savo bivalentinio šildymo sistemas.

Hibridinio siurblio programa skaičiuoja srauto temperatūrą – kada šilumos siurblio naudingumo koeficientas susilygina su “lūžio” (vidutiniu) naudingumo koeficientu. Jeigu tokia tarpinė temperatūra egzistuoja – tuomet abu: ir šilumos siurblys, ir kondensacinis dujinis katilas veiks hibridiniu rėžimu.

Srauto temperatūra po pirmojo šilumos siurblio šilumokaičio bus lygi vidutinei srauto temperatūrai. Srauto temperatūra po antrojo (katilo) šilumokaičio bus lygi nustatytajai temperatūrai. Jeigu toks tarpinis temrperatūrų skirtumas neegzistuoja – srauto papildomas pašildymas iki nustatytos temperatūros bus vykdomas dujinio kondensacinio katilo pagalba.

Hibridiniai šilumos siurbliai. Darbo režimai. DaikraDujinio kondensacinio katilo veikimas

Jeigu šilumos siurblio naudingumo koeficientas yra per žemas atsižvelgiant į nustatytus poreikius ir aplinkos temperatūrą, kad užtikrinti vartotojo ekonominę naudą – tokiu atveju hibridinis šilumos siurblys veiks tik “dujinio katilo” režimu.

Tai taikytina ir tuo atveju kai neegzistuoja tarpinė temperatūra tarp abiejų šilumokaičių numatyta antrame režime. Šiuo atveju vanduo namo šildymui bus ruošiamas vien tik dujinio katilo pagalba, o šilumos siurblys neveiks.

Patalpų vėsinimas naudojant hibridinį šilumos siurblį

Hibridinis šilumos siurblys skirtas ne tik šildyti, bet ir optimaliai vėsinti, kai naudojamas kartu su grindinio šildymo sistema. Jūsų poreikiams pritaikytas klimatas 365 dienas per metus.

Hibridiniai šilumos siurbliai idealiai tinka renovuojant ir keičiant senus katilus. Hibridinio šilumos siurblio reikia nedaug montavimo vietos, be to, nepriekaištingai prijungiamas prie esančių vamzdynų ir radiatorių. Taip galėsite naudotis energiją taupančiu šilumos siurbliu nekeisdami visos sistemos.

Share

Leave a comment

Gauti pasiūlymą/registruoti gedimą

Skaičiuoklė