Kristina Kraynienė

Kristina Kraynienė
Komercijos direktorė

Dirbdami kaip komanda mes siekiame bendrų tikslų.

„Nereikia pernelyg iškilmingai pradėti jokio darbo: iškilmės dera tik darbą pabaigus.“ – J. V. Gėtė.

Susisiekti

Gauti pasiūlymą/registruoti gedimą

Skaičiuoklė