Garantinis aptarnavimas

Garantinio aptarnavimo taisyklės:

Taisyklės, kuriomis reglamentuojamas garantinio aptarnavimo taikymas arba netaikymas ir garantinės įrangos priežiūros nutraukimas anksčiau laiko

Garantiniai įsipareigojimai netaikomi:

* Atsiradus rūdims ar pan;

* Iškilus elektros tinklo sutrikimams;

* Gedimams, kurie atsiranda dėl stichinių nelaimių, gaisrų, naudotojo neatsargumo ir netinkamo eksploatavimo;

* Sužalojimams, padarytiems eksploatuojant   defektams

* Atsiradusiems transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas;

* Gaminio priedams tokiems kaip pvz., lentynoms, nuotolinio valdymo pultams, keičiamoms lempoms, filtrams,  dėžėms, rankenėlėms ir pan.;  aptiktiems pažeidimams, kuriuos sukėlė pašaliniai daiktai, skysčiai ar pan.

Garantinė priežiūra gali būti nutraukta anksčiau negu numatyta, jeigu:

  •  prietaisas buvo sąmoningai sugadintas
  •  prietaisas buvo eksploatuojamas ne pagal paskirtį
  •  prietaisas buvo eksploatuojamas netinkamoje patalpoje,

Gauti pasiūlymą/registruoti gedimą

Skaičiuoklė